Aldersgruppene

Førskolegruppe (Hai-gruppen)
Det siste året barna går i barnehagen er de med på førskolegruppen. Vi har førskolegruppe to ganger pr.uke og gjør masse ulike aktiviteter her. Formålet med førskolegruppen er først og fremst å øke barnas språkforståelse, skriftspråkstimulering og matematikk kunnskaper. Det vil også bli turer og andre aktiviteter i forbindelse med andre tema som vi jobber parallelt med i barnehagen. Førskolegruppen har også en egen aktivitets og overnattingstur på våren før de slutter i barnehagen.

Språkstimulering 4-åringene (Torsk-gruppen)
Formålet med 4-årsgruppen er begrepsforstålelse og begrepsutvikling.
Vi vil og trene på å skrive navnet og øve opp et godt blyantgrep. bla.

Aktiviteter 3-åringne
3-åringene vil og ha språkstimulering som mål, gjennom bla. sangstund, lesestund, formingsaktiviteter og turer.

Aktiviteter 2-åringene (Kråkeboller)

Aktiviteter 1-åringene (Krabbene)