Aldersgruppene

Førskolegruppe (Haiene)
Det siste året barna går i barnehagen er de med på førskolegruppen. Formålet med førskolegruppen er først og fremst å øke barnas språkforståelse, skriftspråkstimulering og matematikk kunnskaper. Dette er to ganger pr.uke og en turdag. Det vil og være andre andre aktiviteter i forbindelse med andre tema som vi jobber parallelt med i barnehagen. Førskolegruppen har også en egen aktivitets og overnattingstur på våren før de slutter i barnehagen.

Språkstimulering 4-åringene (Torskene)
Formålet med 4-årsgruppen er begrepsforstålelse og begrepsutvikling.
Vi vil og trene på å skrive navnet og øve opp et godt blyantgrep. bla.

Aktiviteter 3-åringene (Seiene)
3-åringene har språkstimulering, gjennom sansstund, lesestund, turer. De har og diverse formingsaktiviteter .

Aktiviteter 2-åringene (Kråkebollene) og 1-åringene (Krabbene)
Deres aktivitet er sang, musikk og formingsaktiviteter.