Ibomo

IBOMO står for Intelligent Body Movement
Etter å ha fått installert IBOMO materiellet og hadde kurs med Per Kølle er engasjementet på topp, og dette har vi gjort noe mer med, og laget et treårsprosjekt.
I prosjektet har vi målt de motoriske ferdighetene til alle barna på 3-4-5 år.
Vi er nå inne i det siste året av testingen, og på denne tiden har vi sett at flere av barna hadde god utvikling.
Vi har hele tiden hatt et nært samarbeid med Per Kølle.
Både under utarbeidelsen av skjemaet for registrering og i testingen har vi hatt god hjelp av barnefysioterapeut Sissel Ørnes.

Per Kølle
”Som pædagoger arbejder I med det vigtigste i vort samfund, nemlig børnene. I har, næst efter forældrene, den mest afgørende indflydelse på
børnenes tidlige opvækst, og I er derfor med til at bygge det fundament, der bliver børnenes afsæt for resten af livet.

Comments are closed.