IKT i barnehagen

Som dere sikkert vet fikk vi ny rammeplan med nye emner og krav for et par år siden. Et av de nye og kanskje mest spennende temaene som er kommet inn i ramme planen er IKT (informasjons og kommunikasjonsteknologi) eller digitale verktøy som vi også kan kalle det.
Vi har valgt å prøve oss på en spe begynnelse i forhold til dette temaet og håper å kunne utvikle det etter hvert.
Vi har laget et eget data rom for barna. Her har vi 4-5 stk nye datamaskiner, med alt utstyr barna trenger. Vi har skannere, skrivere, webkamera, høytaleranlegg, digitalkamera, videokamera, dvd- spillere osv
Vi kommer først og fremst til å prøve å lære barna de mest elementære tingene som de trenger for å kunne nyttiggjøre seg en datamaskin.
Etter hvert skal vi bruke noen spill som også innebærer læring i forhold til form, farge, skriftspråk, tallforståelse og mange andre ting.
Det vil være et av våre satsingsområder, men i år skal vi øve slik at barna og personalet får mer erfaring og blir bedre skolert.
Personalet har startet på skolering/ dataopplæring på ulike områder, og vi vil etter hvert lage en egen plan for IKT til barna i de ulike aldersgruppene.
«Når personalet inntar en mer undersøkende holdning og et skapende perspektiv på de digitale verktøyene kan barna få nye opplevelser og erfaringer. Personalet er med på å forme barnas holdninger til digitale verktøy.»

Comments are closed.