Personalet

Osanstua barnehage har pr idag  XX faste stillinger, men dette endres etter behov ut fra barnegruppens sammensetning. Vi er X pedagoger, X assistenter og X vikarer. Vi har assistenter som er (mere info kommer Her 🙂

Vi har meget god pedagogtetthet, og personalet har godt over 100 års erfaring med barn.

Vi har høy kompetanse og mye kunnskap om spesialområder som astma, allergi, diabetes, hørselshemming, tospråklige, problemadferd og språkproblemer.

Tove Solem

Nestleder

Utdanning: barnehagelærer, tilleggsutdanning innen 6-10 års pedagogikk, spesialpedagogikk, veiledningspedagogikk, IKT og dokumentasjon.

Har jobbet over 30 år med barn.

 

 

 

Veronika Ellingsen 

Pedagogisk leder

Utdanning: barnehagelærer, med fordypning i organisasjon og ledelse. Tileggsutdanning innen IKT og dokumentasjon.

Jobbet over 20 år med barn.

 

 

Helen Kvernberg

Pedagogisk leder

Utdanning: Barnehagelærer, fordypning i småbarnspedagogikk

 

Susanna Adamuz Navarro

Pedagogisk leder

Utdanning:Barnehagelærer. Master i pedagogikk

 

Eivor Betten

Pedagogisk leder

Utdanning: barnehagelærer, 6-10 årspedagogikk

 

Brith Pedersen 

Assistent

Utdanning: Tilleggsutdanning innen spesialpedagogikk.

Har jobbet med barn i over 30 år.

 

Bjørg Gjendahl  

Assistent

Utdanning:  Tilleggsutdanning innen spesialpedagogikk.

Jobbet i over 30 år med barn. 

 

Elena Loredana Chioralia

 Fagarbeider

 

 

Comments are closed.